جوابیه جناب spring خلاف احکام کتاب مستطاب اقدس است

حضرت بهاء الله در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند:

لیس لاحد ان یعترض علی الذین یحکمون علی العباد!

دعوا لهم ما عندهم و توجهوا الی القلوب

بر هیچ کس روا نیست که بر کسانی که بر بندگان حکومت می کنند، اعتراض کنند.

حاکمان را به آن چه که نزد ایشان است ، وانهید و به دل ها توجه کنید.

بنده از جناب اسپرینگ سئوال می کنم، با توجه به این فرمایش، ایشان چرا بر خلاف نظر جمال مبارک به حاکمان اعتراض می کنند؟

/ 0 نظر / 12 بازدید