نتیجه بی کفایتی بیت العدل غیر قانونی

بیش از بیست سال است که بر اثر بی کفایتی و اقدامات نسنجیده ی بیت العدل بدلی و غیرقانونی، بهائیان ایران دچار مشکلات عدیده شده اند. از یک سو در تعالیم دینی بهائیان اطاعت از حکومت واجب است و از سوی دیگر بیت العدل با صدور اطلاعیه های مکرر بهائیان را به تبلیغ امر الله در ایران تشویق و ترغیب می کند و توجه ندارد که به هر صورت 160 سال است که بهائیت در ایران و در همه ی نظام ها و حکومت های این کشور، محکوم و مطرود بوده است. بهائیان و سران تشکیلات بهائی هیچ گاه نخواسته اند به بررسی علل نفرت ایرانیان از بهائیت بپردازند و لازم است ریشه های تاریخی و اجتماعی و سیاسی عوامل نفرت ایرانیان از بهائیت در فضایی علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هر کس، به عنوان یک ایرانی و در کسوت یک هم وطن و هم نوع و به عنوان یک یار حقیقی بهائیانی که بسیاری از حقائق نهفته در لایه های پیچیده ی تشکیلات را نمی دانند، لازم است آن چه را که می دانند به اطلاع بهائیان برسانند و بگویند که مقصر اصلی در بروز مشکلات اجتماعی برای بهائیان، تشکیلات آنان است که در مسند قدرت نشسته اند و بهائیان ناآگاه را به مسلخ می فرستند.

/ 0 نظر / 12 بازدید