نصیحتی مشفقانه

من فکر می کنم پیش از آنکه طبل کم اطلاعی جناب اسپرینگ را در کوی دانایی بزنند و طشت رسوایی حضرت مستطابشان را از بام اندیشه بیاندازند و به جرم عدم پایبندی به نصوص بهایی بر ایشان حدّ تمسخر جاری کنند ، ایشان سری به لوح ابن بهر بزنند و کلام جناب جمال مبارک را مطالعه نمایند که صریحا فرموده اند : امر قطعی الهی این است که باید اطاعت حکومت نمود . این هیچ تاویل بر نمی دارد  وتفسیر نمی خواهد . از جمله اطاعت این است :کلمه ای بدون اذن واجازه حکومت نباید طبع گردد و السلام

 

حال اگر  این بیانات شفاف با آزادی بیان در تناقض می افتد ،مسلمین را چه گناهی است ؟ به نص صریح این کلام حضرات اهل بها باید اطاعت کامل از حکومت نمایند .اگر حکومت گفت تبلیغ ممنوع،یعنی ممنوع.و این هیچ تاویل بر نمی دارد و تفسیر نمی خواهد .مگر آنکه جناب اسپیرینگ کلام حضرت بهاءالله را مشمول قبض وبسط بدانند و به چیزی فربه تر از ایدئولوژی معتقد باشند که در آن صورت باید گفت :

خجالت هم چیز نایابی است !!

/ 1 نظر / 13 بازدید
هرچی

دمت گرم