پاسخ های یکی از مخاطبین وبلاگ به سؤالات بهائیان

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۷به نقل از معاون امنیت دادسرای تهران از اتهامات جمع یاران ایران خبر داد. وی برخی از عناوین اتهامی متهمان را جاسوسی برای اسراییل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد.

 تشکیلات بهائیت می نویسند:

بجاست که مقامات مسئول در این رابطه چند نکته را توضیح فرمایند تا شبهاتی که در این رابطه در افکار عمومی بوجود آمده رفع گردد.

 

 به عبارت دیگر : بجاست که مقامات مسئول در این رابطه چند نکته را توضیح فرمایند تا شبهاتی که تشکیلات بهائیت قصد القاء آنرا در افکار عمومی دارند مطرح  گردد:
1. معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مرداد ماه امسال گفته بود که هفت‌ بهایی دستگیر شده اعتراف کرده‌اند با «بعضی از کشور‌ها از جمله اسرائیل» در ارتباط بوده و «دستوراتی» از آنها دریافت می‌کرده‌اند. اگر بهاییان دستگیر شده تابستان امسال اعتراف کرده اند چرا صدور قرار مجرمیت آنان تا بحال طول کشیده است؟

 پاسخ 1.

احبای عزیز الهی عنایت فرمایند که : در ایران برخلاف اسراییل که شاید ارسال ای میل شما چند لحظه بیشترطول نکشیده است  تعویض شناسنامه دو تا سه ماه طول می کشد . تا چه رسد به بررسی اقدام تشکیلات بهائیت بر علیه منافع ملی ایران .

2. با توجه به اینکه تمامی فعالیتهای جامعه بهایی ایران از ابتدای انقلاب زیر نظر مسئولین بوده، متهمین چطور موفق به فعالیتهای جاسوسی شده اند؟

پاسخ2.

قصاص قبل از جنایت مقدور نیست. کنترل نا محسوس انجام و برگ جریمه با عکس و مشخصات پلاک و دستبند به نشانی هفت یار ارسال گردیده است. قبل ازخلاف برگ جریمه صادر نمی شود.

3. با توجه به اینکه بهائیان از تصدی پستهای دولتی ممنوعند، چگونه امکان دستیابی به اطلاعات و جاسوسی را یافته اند؟

پاسخ3.

مانند این است که بپرسید:

 با توجه به اینکه قاچاقچیان از خریدوفروش مواد مخدر ممنوعند، چگونه امکان دستیابی به کراک و شیشه وهرویین را یافته اند؟

تاریخ نیزگواهی میدهد که بهائیت تا اعماق ارکان حکومت شاه ازساواک تا ارتش وازدربارتا هیأت وزیران نفوذ داشت و با این پیشینه مخوف تکرار آن از اغنام الهی بعید نیست. تنفر ملت بزرگ ایران ازبهائیت نیز ریشه تاریخی دارد.

3.اگر این مسئله بر اثر اهمال مأمورین حراست یا وزارت اطلاعات اتفاق افتاده، چه کسی مسئول چنین اهمال کاری است که بهاءیانی که حتی از ورود به دانشگاه ها ممنوعند توانسته اند از سد محکم امنیتی بگذرند و به اسناد طبقه بندی شده دست یابند؟ اگر اصولاً فعالیتهای جاسوسیشان در حوزه های دیگر بوده این حوزه ها چه بوده اند؟

پاسخ3.

 احباءعزیز عنایت فرمایند که : وقوع جرم دلیل عدم کنترل امنیتی جامعه نیست وچون احباء عزیز در امور مربوط به جاسوسی از پوشش دین استفاده میکنند جهت دستگیری با رعایت حکمت قدری تأمل بفرمایند.

مانند این است که بپرسید: اگر این مسئله بر اثر اهمال مأمورین حراست یا وزارت اطلاعات اتفاق افتاده، چه کسی مسئول چنین اهمال کاری است که قاچاقچیانی که حتی از ورود به مرز ها ممنوعند توانسته اند از سد محکم امنیتی بگذرند و به داخل مرزها ی حفاظت شده دست یابند؟

4.بهائیان در قبال جاسوسی چه دریافت کرده اند و این اقلام (یا وجوه) اکنون کجا نگهداری میشوند؟

پاسخ4.

دست شما به آن اموال نخواهد رسید.

وازشما سوال می کنیم:

قاچاقچیان در قبال خریدوفروش مواد مخدر چه دریافت کرده اند و این اقلام (یا وجوه) اکنون کجا نگهداری میشوند؟

معمولا خلاف کارها با پولشویی وتاسیس شرکت های ساختگی پولهای خودرا جابجا می کنند. در این مورد به دستور شوقی افندی در مورد تاسیس شرکت های صوری در پوشش دین وسهم آنان در پولشویی و ارسال مداوم پول به بیت العدل غیر قاتونی عنایت فرمایید.

5. با توجه به اینکه بهائیان به حکم دیانتشان از کارهای سیاسی ممنوعند فعالیتهای جاسوسی آنان بر چه اساس انجام شده است؟

خود شما در یک نوشته کوتاه تلاش میکنید سیاسی کاری کنید و پای کشورهای خارجی را به موضوع کاملا داخلی بررسی یک پرونده قضایی می کشید تا شاید مثل بهاءا لله دست قدرت بیگانه  روس و انگلیس زمانه نجات بخش تان گردد.

نوشتید:

بقیه کشورها کدامها بوده اند و چه منافع مشترکی با اسرائیل داشته اند؟  

آیا جمله شما سیاسی کاری نیست؟ پس جمله: "بهاییان به حکم دیانتشان از کارهای سیاسی ممنوعند" دروغی بیش نیست. دوستان عزیز به زندگینامه دیویدکلی عضو محفل بهائیت انگلیس و مرگ مشکوکش مراجعه نمایند.

"The Strange Death of David Kelly"Norman Baker

مرحوم دیوید کلی گزارش داده بودکه صدام سلاحهای کشتار جمعی دارد که در 40 دقیقه شلیک میشود !!!! که مبنای حمله آمریکا و انگلیس به عراق بود.

البته  بهاییان به حکم دیانتشان از کارهای سیاسی ممنوعند !!!!

به سوال سیاسی زیر عنایت کنید.

6. اگر به گفته معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران یاران ایران به جاسوسی برای «بعضی از کشور‌ها از جمله اسرائیل» اعتراف کرده‌اند چرا تنها به جرم جاسوسی برای اسرائیل برایشان کیفرخواست صادر شده است؟ بقیه کشورها کدامها بوده اند و چه منافع مشترکی با اسرائیل داشته اند؟

 احبای عزیز:   اگر اینها سیاست نیست پس سیاست چیست؟

7. با توجه به اینکه برای اقامه جرم نیاز به وجود یک انگیزه مشخص است، انگیزه جمع یاران ایران برای جاسوسی چه میتوانسته باشد؟

تقویت بیت العدل اعظم ! که دولت در دولت است ولازمه بهائی بودن وابستگی و ارتباط با این مرکزجاسوسی بین المللی است. وهمین یک انگیزه برای تصمیم قاطع ملت ایران جهت نابودی و انهدام کامل تشکیلات جاسوس پرور بهاییت کا فی است.تصمیمی که یکبار بزرگمرد سیاست ایران امیرکبیر به آن همت گماشت وهم اکنون جوانان برومند ایران انرا عملی می سازند.

8. با توجه به اینکه بهاییان تنها اقلیت غیر مسلمان ایران هستند که به حقانیت اسلام معتقدند و در آثار بهایی حتی یک مورد توهین به مقدسات و باورهای اسلامی وجود ندارد، «توهین به مقدسات» از طرف جمع یاران ایران با چه انگیزه ای میتوانسته صورت گرفته باشد؟ این توهین کی و کجا صورت گرفته است؟  

پاسخ 8.

یا در نصوص خود به دقت مطالعه نکرده اید و یا قصد فریبکاری دارید.

یک بار می گویید :"عاشروامع الادیان بالروح و الریحان؛ با سایر ادیان به صفا و محبت معاشرت کنید"،

بار دیگر به خدا قسم می خورید که همه ی مسلمانانِ شیعه مشرکند:

"لعمرالله حزب شیعه از مشرکین از قلم اعلی در صحیفه حمرا مذکور و مسطور" (مائده آسمانی، ج4، ص 140.

بعد هم  می نویسید:

در آثار بهایی حتی یک مورد توهین به مقدسات و باورهای اسلامی وجود ندارد!!!

9. با توجه به اینکه همانطور که اشاره شد بهائیان نه تنها به حکم دیانتشان از کارهای سیاسی ممنوعند بلکه مأمور به تابعیت از دولتند با چه انگیزه ای علیه نظام تبلیغ کرده اند و این تبلیغ کی و کجا انجام شده است؟

پاسخ9.

باز هم دروغ میگویید.

سوالشما : 6..... بقیه کشورها کدامها بوده اند و چه منافع مشترکی با اسرائیل داشته اند؟  که قطعا سیاسی است .شما که:
با عنایت به مطلب ص336 گنجینه که میگوید"میزان بهائی بودن این است که هر کس در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه خویش حرفی زند یا حرکتی نماید همین برهان کافیست که بهائی نیست دلیل دیگر نمیخواهد".

مدعی عدم سیاسی کاری هستید.

اصولا کلمهجمع یاران ایران  خود سیاسی است ونشان از انگیزه سیاسی این افراد دارد.یاری رساندناسلاف بابی  بهائیون با راه اندازی به موقع جنگهای داخلی درزمان امیرکبیر به روس درزمینه تضعیف دولت مرکزی ایران  کافی نبوده باردیگر بهائیت وارد میدان  یاری ایران گردیده است.

خداوند ملت بزرگ ایران را از شر یاران شیطان در امان نگه دارد.

آمین

/ 1 نظر / 15 بازدید
حقیقت

[نیشخند]خوب جوابشان را دادید ممنون